Moerstraatseweg 42C
4727SN Moerstraten
06-5110.8366
KvK 20122264
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Diensten specifiek


RI&E  algemeen


RI&E staat voor Risico- Inventarisatie en Evaluatie. In een RI&E wordt beschreven of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor werknemers. Ook worden arbeidsongevallen vanuit het verleden opgenomen in een RI&E. Elk bedrijf met werknemers (hoe klein ook) is verplicht een RI&E op te stellen met als doel de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. In een RI&E wordt ook een plan van aanpak opgenomen. In dit plan van aanpak staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de risico’s verbonden aan de werkzaamheden aan te pakken.

De RI&E is een dynamisch document. Dit betekent dat het document in de loop der tijd verandert. In de Arbowet is gesteld dat wanneer opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden en/of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven de RI&E dient te worden aangepast. Met andere woorden, zodra er iets binnen uw bedrijf verandert bijvoorbeeld door een leerervaring naar aanleiding van een bedrijfsongeval, nieuw/ andere aangeschafte machines, andere doelgroep personeel en/ of klanten etc, dan dient u dit te inventariseren en evalueren en dit op te nemen in de RI&E.

Het is verplicht dat u als werkgever een actuele RI&E heeft die betrekking heeft op de specifieke werkzaamheden en werknemers van uw bedrijf. Over het algemeen wordt de RI&E jaarlijks globaal en oppervlakkig bekeken of deze nog voldoet. Om de 3 jaar wordt de RI&E normaliter op actualiteit bekeken (verdiepender).
Het opstellen van een RI&E verreist specifieke kennis waardoor advies en ondersteuning van een deskundige (veiligheidskundige) wordt aangeraden. Met name bij kleine ondernemingen (tot 25 werknemers) mag de rol van deskundige/ veiligheidskundige/ preventiemedewerker vaak ingevuld door de werkgever zelf. In de praktijk is de werkgever dan wel vaak specialist is op zijn vakgebied echter heeft hij te weinig tijd beschikbaar om deze taken ook nog op zich te nemen.

Wellicht heeft u na het lezen vragen waar u als werkgever van uw specifieke bedrijf aan dient te voldoen. Er is meestal geen eenduidig antwoord. Een en ander is afhankelijk van de branche waarin u werkt, het aantal uren dat er door werknemers binnen uw bedrijf tezamen wordt gewerkt, het aantal werknemers, het soort werkzaamheden, afspraken binnen de CAO en diverse andere factoren.
Tijdens een oriënterend gesprek met onze deskundigen kunnen zij specifiek toegespitst op uw bedrijf/ situatie adviseren.

     
     
   

0

     
     
   

0

Gewijzigde werkomstandigheden

Advisering en ondersteuning in (arbeids-)veiligheid
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu